ZamknijStrona
używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do
celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się
na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz
samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak
zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
szukaj
Wersja polska
English version Wersja kontrastowa
Mapa serwisu
Kontakt
Strona główna
O ABW
Zadania
Prawo
Służba w ABW
PBW
Pobierz
ZADANIA
Zwalczanie
terroryzmu
Kontrwywiad
Przeciwdziałanie
proliferacji
BMR
Zwalczanie
przestępstw
ekonomicznych
Zwalczanie
korupcji
Zwalczanie
przestępczości
zorganizowanej
Ochrona
informacji
niejawnych
Analizy
i
informacje
Ogólnopolski
konkurs
Szefa
ABW
na
najlepszą
pracę
doktorską,
magisterską
lub
licencjacką
z
dziedziny
bezpieczeństwa
wewnętrznego
państwa
Edycja VII - 2016/2017
więcej
Procedura
uzgadniania
planu
ochrony
obszarów,
obiektów
i
urządzeń
podlegających
obowiązkowej
ochronie
w
zakresie
zagrożeń
o
charakterze
terrorystycznym
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej
„ustawą antyterrorystyczną”
więcej
Strona główna
O ABW
Zadania
Prawo
Służba w ABW
PBW
Pobierz
wersja tekstowa
wersja mobilna
Mapa serwisu
Kontakt
© Prawa autorskie
Redakcja strony
SKONTAKTUJ
SIĘ
Z
NAMI
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl
redakcja: webmaster@abw.gov.pl
tel. (22) 585-82-21
więcej kontaktów

abw200.fora.pl forum agencja

https://www.kotydomowe.com/img/koty/domowy_k/kot_domowy_k.jpgAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Logo ABW
Logo ABW
Ilustracja
Centrala ABW przy ul. Rakowieckiej 2a
Państwo Polska
Data utworzenia 29 czerwca 2002
Szef Piotr Pogonowski
Zastępcy szefa płk Norbert Loba
płk Bernard Bogusławski
Budżet 609,1 mln zł (2017)[1]
Adres
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ziemia52°12′34″N 21°01′01″E
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – służba specjalna powołana do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli).

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została utworzona 29 czerwca 2002 po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: ABW oraz Agencję Wywiadu. Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej – jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów i kontrolowana przez Sejm.

Podstawa działania

 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920)
 • Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( M.P. z 2016 r. poz. 643)

Zadania

Do zadań ABW należy:

 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców):
  • szpiegostwa (kontrwywiad), terroryzmu (włączając także cyberterroryzm), naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa (np. oszustwa podatkowe)
  • korupcji osób pełniących funkcje publiczne
  • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
  • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym
 • realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
 • uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego
 • podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych

Struktura

 • Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I)
 • Departament Kontrwywiadu (Departament II)
 • Departament Postępowań Karnych (Departament III)
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV)
 • Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V)
 • Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI)
 • Departament Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych (Departament VII)
 • Centrum Antyterrorystyczne (CAT)
 • Biuro Prawne (Biuro A)
 • Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B)
 • Gabinet Szefa (Biuro D)
 • Biuro Ewidencji i Analiz (Biuro E)
 • Biuro Finansów (Biuro F)
 • Biuro Kadr (Biuro K)
 • Biuro Logistyki (Biuro L)
 • Centralny Ośrodek Szkolenia (COS) w Emowie
 • 5 Delegatur w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu.
Z tym tematem związana jest kategoria: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierownictwo

Kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego[2]:

 • płk prof. dr hab. Piotr Pogonowski – szef ABW od 19 lutego 2016[3]
 • płk Norbert Loba – zastępca szefa ABW od listopada 2015
 • płk Bernard Bogusławski – zastępca szefa ABW od 5 października 2017

Stopnie służbowe

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązują (takie same jak w wojsku) korpusy i stopnie służbowe funkcjonariuszy:

 • korpus szeregowych:
  • Naramiennik Szeregowy.svg szeregowy
  • Naramiennik Starszy Szeregowy.svg starszy szeregowy
 • korpus podoficerów:
  • Naramiennik Kapral.svg kapral
  • Naramiennik Starszy Kapral.svg starszy kapral
  • Naramiennik Plutonowy.svg plutonowy
  • starszy plutonowy
  • Naramiennik Sierzant.svg sierżant
  • Naramiennik Starszy Sierzant.svg starszy sierżant
  • sierżant sztabowy
  • starszy sierżant sztabowy
 • korpus chorążych:
  • Naramiennik Mlodszy Chorazy.svg młodszy chorąży
  • Naramiennik Chorazy.svg chorąży
  • Naramiennik Starszy Chorazy.svg starszy chorąży
  • młodszy chorąży sztabowy
  • chorąży sztabowy
  • Naramiennik Starszy Chorazy Sztabowy.svg starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:
  • Naramiennik Podporucznik land.png podporucznik
  • Naramiennik Porucznik land.png porucznik
  • Naramiennik Kapitan land.png kapitan
  • Naramiennik Major land.png major
  • Naramiennik Podpułkownik land.png podpułkownik
  • Naramiennik Pułkownik land.png pułkownik
  • Naramiennik Generał brygady land.png generał brygady

Umundurowanie ABW

Wymagania

Służbę w ABW może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Pełnienie służby

Funkcjonariuszy ABW dzieli się na: f. służby stałej i f. służby przygotowawczej. Funkcjonariuszem służby przygotowawczej jest się do czasu mianowania do służby stałej. Gdy funkcjonariusz służby przygotowawczej (kandydat) nie podoła egzaminom wymaganym do przejścia do służby jako funkcjonariusz, jest zwalniany ze służby przygotowawczej i odchodzi z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcjonariuszem ABW staje się f.s.p. po złożeniu ślubowania, otrzymaniu stopnia służbowego oraz mianowania na stanowisko służbowe.

Szefowie

Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej.

Podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Chronologia

 • dr Andrzej Barcikowski od 29 czerwca 2002 do 3 listopada 2005
 • gen. bryg. Witold Marczuk od 30 listopada 2005 do 12 września 2006 (3 listopada 2005-29 listopada 2005 p.o.)
 • Bogdan Święczkowski od 19 października 2006 do 2 listopada 2007 (12 września 2006-18 października 2006 p.o.)
  • wakat na urzędzie od 2 listopada do 15 listopada 2007, obowiązki szefa pełnił Jerzy Kiciński
  • wakat na urzędzie od 15 listopada do 16 listopada 2007, obowiązki szefa pełnił Tomasz Klimek
 • gen. bryg. Krzysztof Bondaryk od 16 stycznia 2008 do 2 stycznia 2013 (16 listopada 2007-15 stycznia 2008 p.o.)
 • gen. bryg. Dariusz Łuczak od 15 kwietnia 2013 do 19 listopada 2015 (2 stycznia 2013-14 kwietnia 2013 p.o.)
 • płk prof. dr hab. Piotr Pogonowski od 19 lutego 2016 (19 listopada 2015-18 lutego 2016 p.o.)

Sukcesy ABW (wybrane)

Porażki ABW (wybrane)

 • Niewłaściwie przeprowadzone zatrzymanie Barbary Blidy skutkujące dopuszczeniem do popełnienia samobójstwa. Funkcjonariusz Delegatury ABW w Katowicach kierujący operacją jest oskarżonym i jest sądzony przez SR w Siemianowicach Śląskich.
 • Nierozpoznanie przestępczej działalności przedsiębiorstwa Amber Gold skutkujące oszustwem finansowym na ok. 600 mln PLN wobec ok. 10 tys. Polaków.
 • Nierozpoznanie w porę przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestępczej Wietnamczyków skutkującej wyprowadzeniem z RP nieopodatkowanych zysków. Niezapłacone podatki wynoszą kilka miliardów PLN.
 • Niedopełnienie obowiązków przez DBTI ABW zapisanych m.in. w Ustawie o ABW oraz AW ws. sprawdzenia bezpieczeństwa i prawidłowości działania systemu informatycznego do zliczania głosów w wyborach samorządowych 2014 r.

Budżet

Wydatki i dochody Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są realizowane w części 57 budżetu państwa[5].

W 2016 wydatki Agencji wyniosły 582,8 mln zł, a dochody 11,4 mln zł[1]. W ustawie budżetowej na 2017 wydatki ABW zaplanowano w wysokości 609,1 mln zł, a dochody 8,6 mln zł[6].

Wyniki kontroli wykonania budżetu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzanej co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli są tajne[7].

Przypisy

 • Speckomisja chce większego budżetu dla CBA i Agencji Wywiadu. "To najmniej doinwestowane służby specjalne" - Polsat News. [dostęp 2017-11-04].
 • Kierownictwo. abw.gov.pl. [dostęp 2015-04-24].
 • Jeśli awans, to w ABW? "Używa stopnia naukowego, my tytułujemy go ministrem", „wiadomosci.dziennik.pl” [dostęp 2017-07-08].
 • Rosyjski szpieg zwolniony z więzienia | rp.pl.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 • Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.. W: Dz. U. poz. 108 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 17 stycznia 2017. [dostęp 2017-08-14]. s. 20, 65.
  1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. – kontrole cząstkowe. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl. [dostęp 2014-09-06].

  Linki zewnętrzne

  Menu nawigacyjne

  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki


  To jest Twoja strona główna - jest to wizytówka Twojej firmy - wszyscy, którzy wpiszą adres Twojej strony zobaczą zawartość tej strony.

  Tutaj możesz wstawić swoją treść - użyj gotowego tekstu, albo wykorzystać edytor i tworzyć na bieżąco.
  Dodaj też dowolne grafiki, filmy, bądź linki.

  Pamiętaj, że wszystko co stworzysz/dodasz można zawsze łatwo edytować w projekcie.

  Zacznij już teraz, zamieniając ten tekst na swój. Do dzieła!
  To jest tylko przykładowa grafika, jaką możesz wypełnić swoją stronę główną - zamień ją na swoją.

  abw.gov.pl

  Zmieniające się obrazki na górze to tzw. karuzela. Możesz wstawić tam zaproponowane przez nas, darmowe grafiki, bądź własne. Ożywią one każdą stronę. Możesz też wyłączyć tę funkcjonalność.